Bendradarbiavimas
Vilmu

Mūsų darbai ateinančioms kartoms
        
Svetainės struktūra   English   Lietuviškai

Versija
neįgaliesiems
VĮ Vilniaus miškų urėdija
Vilniaus g. 22
Mickūnų mstl.
LT-13116 Vilniaus r. sav.


Telefonas +370 5 233 6159
Faksas +370 5 216 0930
El.paštas info@vilmu.lt

Juridinių asmenų registras
Kodas 191805594
PVM kodas LT918055917
A/s LT457044060000232864
AB SEB bankas
Naujienų prenumerata

    Bendradarbiavimas


2012-04-01      Atnaujinimo data 2013-05-22

2013 metai

2013 m. gegužės mėn. VĮ Vilniaus miškų urėdija kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktine pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslas − siekti bendrų veiksmų koordinavimo ir efektyvaus turimų pajėgų bei priemonių panaudojimo. Abi šalys įsipareigojo bendradarbiauti apsikeičiant informacija ir teikiant pagalbą šiose srityse:
1. Gyvūnijos apsauga;
2. Miškų pažaidos (savavališki kirtimai, miško produkcijos grobimas, kalėdinių eglučių vagystės, miško paklotės naikinimas, miško šiukšlinimas, miško gaisrai).
Vykdant šią sutartį namatoma nuolat keistis informacija apie įvykius ir teisėtvarkos pažeidimus VĮ Vilniaus miškų urėdijos Lavoriškių, Kalvelių ir Migūnų girininkijų teritorijose, esant reikalui, dalyvauti bendruose reiduose.

2012 metai

Miško mokslas ir švietimas

Miškų urėdijų bendradarbiavimo su miškų mokslo ir mokymo įstaigomis tradicijos senos ir naudingos. Partnerystės temos gana įvairios: respublikiniai teminiai pasitarimai, seminarai, mokslinio tyrimo-mokymo miško sklypų paruošimas, selekcinės sėklininkystės objektų miškuose priežiūra ir naudojimas, užsakomieji mokslinių tyrimų ir rekomendacijų darbai. Vilniaus miškų urėdija palaiko nuolatinius dalykinius ryšius su Lietuvos miškų institutu, Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų fakulteto mokslininkais.

2012 metai

2012 m. sausio mėn. VĮ Vilniaus miškų urėdija kartu su Lietuvos jaunimo turizmo centru pasirašė dvišalę bendradarbiavimo ir partnerystės sutartį rengiant įvairius edukacinius, kultūros ir kitus švietimo projektus, keičiantis patirtimi ir plėtojant profesinę veiklą.

2012 m. balandžio mėn. VĮ Vilniaus miškų urėdija pasirašė sutartį su Lietuvos miško savininkų asociacija dėl bendros veiklos ir bendrų įsipareigojimų vykdant privačių miško savininkų mokymo programą „Daugiatikslio miškų naudojimo pagrindai“. Šia sutartimi VĮ Vilniaus miškų urėdija įsipareigojo sudaryti galimybę 2012 m. balandžio mėn. apžiūrėti Parudaminos girininkijos miško ūkinius objektus bei keistis turima informacija, susijusia su šia programa.

2008 metai

Balandžio 28 − gegužės 7 dienomis Lietuvoje svečiavosi Prancūzijos žemės ūkio ministerijos Miškų aukštosios mokyklos studentai. Vilniaus miškų urėdijoje studentai susipažino su urėdija veiklos niuansais.
Birželio 18−20 dienomis Vilniaus miškų urėdijoje svečiavosi miškininkai iš Lenkijos, Hajnowkos urėdijos.
Svečiai lankėsi urėdijos administruojamuose miškuose, apžiūrėjo jaunuolynų ugdymą, pagrindinius ir sanitarinius kirtimus, susipažino su miško priežiūros ir gamtosaugos darbais, ūkininkavimo priemiestiniuose miškuose ypatumais.
Aplankė ir gražiausius urėdijos rekreacinius objektus: „Ąžuolų karalienę", vieną seniausių ir didžiausių Lietuvoje − Dūkštų ąžuolyną, pasivaikščiojo jame įrengtu pažintiniu pėsčiųjų taku.
Vilniaus miškininkų ir kolegų iš Ukrainos bičiuliški ryšiai užsimezgė prieš dvejus metus, tad šį rugpjūtį Vilniaus urėdijos darbuotojai buvo pakviesti atsakomojo vizito.
Vizito metu Ukrainos miškininkiai pristatė šalies miškų valdymo struktūrą ir politiką, Kremenecko miškų ūkio valdymo struktūrą, miškų atkūrimo būdus ir metodus, sodmenų išauginimą girininkijų medelynuose, miškų kirtimų technologiją ir naudojamą techniką.

2007 metai

Kovo 9 dieną urėdijoje lankėsi Švedijos žemės ūkio universiteto magistrantai, studijuojantys pagal vienerių metų trukmės tarptautinę magistrantūros programą "Euroforester". Studentams buvo pristatyta Vilniaus miškų urėdija, akcentuojant ūkininkavimo priemiestiniuose miškuose ekonominius ypatumus, miškų politikos formavimą, nūdienos aktualijas ir problemas. Svečiai susipažino su urėdijos informaciniu centru, vėliau vyko į Dūkštų girininkiją, aplankė Dūkštų ąžuolyną ir Dūkštos pažintinį pėsčiųjų taką.
Kovo 26 dieną urėdijoje lankėsi Vilniaus gidų klubo „Gildija” nariai. Susitikimo metu svečiams buvo pristatyta urėdija, supažindinti su pagrindiniais miškų tvarkymo tikslais. Susitikimo metu daugiausia buvo kalbama apie bendravimą su visuomene, galimas turizmo plėtros perspektyvas.
Didelis dėmesys skirtas urėdijoje įrengtoms poilsiavietėms, pažintiniams takams bei rekreaciniams objektams. Svečiams padalinta informacinė medžiaga: lankstinukai, skrajutės, kuriose pateikta visa išsami informacija.
Taip pat svečiai apsilankė ir urėdijos mokomajame informaciniame centre, kuris skirtas jaunajai kartai ugdyti.
Kolegos miškininkai iš Rytų Europos valstybės atvyko susipažinti su Lietuvos miškų politika ir birželio 22−24 dienomis 13 miškininkų delegacija iš Ukrainos, Ternopolio srities, Kremenecko miškų ūkio aplankė VĮ Vilniaus miškų urėdiją.
Lapkričio 7−9 dienomis Vilniaus miškų urėdijos darbuotojai viešėjo Lenkijoje − Bialowiežos urėdijoje. Vilniaus miškininkai susipažino su Lenkijos miškų politika, ūkininkavimu miškuose, miškotvarkos projektais.

2006 metai

Kovo pradžioje urėdijoje lankėsi 42 Švedijos žemės ūkio universiteto magistrantai, studijuojantys pagal vienerių metų trukmės tarptautinę magistrantūros programą "Tvarus miškų ūkis apie Baltijos jūrą". Studentai supažindinti su ūkininkavimo priemiestiniuose miškuose ekonominiais ypatumais, urėdijosmiškų kokybiniu įvertinimu − sertifikavimu, nūdienos aktualijomis ir problemomis. Magistrantai domėjosi biologinės įvairovės išsaugojimu, miškininkyste, miško apsauga, resursais ir prekyba.

2005 metai

Gegužės mėn. Vilniaus miškų urėdijoje lankėsi tarptautinės konferencijos "Moteris miškų ūkyje" dalyviai.
Birželio 16 d. urėdijos patalpose duris atvėrė informacinis centras, kurio eksponatai domina ir mokinį, ir miškininką. Jame sukaupta daug informacijos apie miškininkystę, miško ir žvėrių apsaugą, eksponuojami miškininkystės įrankiai, paukščių ir žvėrių iškamšos, medžio reikšmė senovės žmogaus buityje ir surinkta įvairi literatūra bei nuotraukos, susiję su mišku ir miškininkų darbais.
Artėjant auksiniam rudeniui, šalia Dūkštų ąžuolyno miškininkai įrengė Dūkštos pažintinį pėsčiųjų taką, kuris vingiuoja palei Dūkštos upelį iki Karmazinų piliakalnio. Šį takelį išmynė miško žvėrys, o vėliau miškininkai kartu su Neries regioninio parko direkcija pritaikė jį vaikčioti žmonėms, mėgstantiems ilgesnes ir kiek fizinės jėgos reikalaujančias trasas.
Baigtas valstybinio telmologinio Raudonosios balos draustinio būklės tyrimas. Lietuvos miškų institutas paruošė rekomendacijas pelkės nykimui sustabdyti (vadovas habil. dr. J. Ruseckas).

2004 metai

Baigtas Panerių girininkijos geografinių pušies želdinių tyrimų apibendrinimas, želdinių paso ir priežiūros rekomendacijų parengimas (vadovas dr. J. Danusevičius).

2003 metai

Parengtos Dūkštų ąžuolyno būklės ir atkūrimo rekomendacijos (vadovas prof. S.Karazija). 2003 m. Ąžuolyne įrengtas pažintinis takas, kurį suprojektavo Valstybinio miškotvarkos instituto specialistas dr. B. Baroniūnas.
VĮ Vilniaus miškų urėdijojos Dūkštų bei Sudervės girininkijų miškuose įrengti 2 mokomieji pažintiniai takai, skirti privačių miškų savininkams mokyti bei konsultuoti. Tai nėra idealiai sutvarkyti, pavyzdiniai plotai, kuriuose būtų rodoma tik geriausi miškininkų darbo rezultatai. Mokomuosiuose takuose yra ir gerų, ir blogų pavyzdžių, kad besimokantieji akivaizdžiai matytų skirtumus, galėtų juos palyginti, aptarti.
Mokomieji takai Dūkštų bei Sudervės girininkijose apima medynų plotus, kuriuose galima įžvelgti daugelį ūkininkavimo problemų, susijusių su medienos gamyba, miško atkūrimu, sanitarine miško priežiūra, biologine įvairove, kultūriniu paveldu.
Siekta, kad apie kiekvieną mokomąjį objektą būtų galima diskutuoti. Diskusijų temos įvairios: kirtimų intensyvumas, kirtimo būdų parinkimas, ąžuolynų išsaugojimas, dirvos ruošimo tikslingumas, medynų rūšinės sudėties formavimas, įvairių kovos būdų su kenkėjais naudojimo galimybės.
Mokomuosiuose takuose įrengti ir pavyzdiniai rekreaciniai objektai.
Šių takų įrengimą ir mokymo kokybę teigiamai įvertino projekto „Miškų ūkio konsultantų apmokymas bei tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio demonstracinių plotų miško savininkams įkūrimas" vadovai Gunnar Issaksson, Leif Stromquist ir Gustav Fredriksson (Švedija).
2003 metais urėdijos specialistai dalyvavo darbų saugos, mokesčių, kompiuterių ir kituose kursuose, vyko į pasitarimą Švedijoje dėl miškų ūkio konsultantų mokymo bei tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio demonstracinių plotų miškų savininkams įkūrimo Lietuvoje, kvalifikacijos tobulinimo kursus Vokietijoje, seminarą Lenkijoje „Sodinukų auginimo technologija miško daigynuose".

VĮ Vilniaus miškų urėdija 2018