VĮ Vilniaus urėdija dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonėje "Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvibingumo gerinimas".
Vilmu

Mūsų darbai ateinančioms kartoms
        
Svetainės struktūra   English   Lietuviškai

Versija
neįgaliesiems
VĮ Vilniaus miškų urėdija
Vilniaus g. 22
Mickūnų mstl.
LT-13116 Vilniaus r. sav.


Telefonas +370 5 233 6159
Faksas +370 5 216 0930
El.paštas info@vilmu.lt

Juridinių asmenų registras
Kodas 191805594
PVM kodas LT918055917
A/s LT457044060000232864
AB SEB bankas
Naujienų prenumerata

Naujienos


   VĮ Vilniaus urėdija dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonėje "Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvibingumo gerinimas".
      2015-12-29

VĮ Vilniaus urėdija dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonėje "Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvibingumo gerinimas", veiklos srityje "Investicijos, kuriomis didinamas miškų atsparumas ir aplinkosauginė vertė".

Projekto pavadinimas "Jaunuolynų ugdymas, saugomų natūralių buveinių struktūros palaikymas, viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros atnaujinimas".

Projekto apibūdinimas: Peldo nesiekiančios investicijos apima tris uždavinius: Šveicarijos miško gamtotvarkos plane numatytų šienavimo darbų vykdymas, kurių tikslas yra palaikyti NATURA2000 buveinių gamtinę vertę, rekreacinio objekto Kalabariškių kaime atnaujinimas, jo aplinkos sutvarkymas, jaunuolynų ugdymo darbai. Pirmu etapu 2015 metais bus atlikti šienavimo darbai Šveicarijos miške, rekreacinio objekto aplinkos sutavrkymas, atlikta dalis Jaunuolyno ugdymo darbų. Antru etapu 2016 metais bus užbaigiami jaunuolynų ugdymo darbai. Šienavimo darbai bus vykdomi NATURA 2000 teritorijoje Šveicarijos miške, Vilniaus r. Daubėnų k., Rekreacinis objektas atnaujinamas Kalabariškių kaime, Vilniaus r. Jaunuolyno ugdymo kirtimai vykdomi visoje VĮ Vilniaus miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje, Vilniaus r. detalus vietų sąrašas pridedamas.
Europinės svarbos NATURA2000 teritorijos yra Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendras tinklas skirtas išsaugoti, palaikyti ir prireikus atkurti iki tinkamos apsaugos būklės natūralius buveinių tipus ir gyvūnų bei augalų rūšis jų natūraliame paplitimo areale. Šveicarijos miško NATURA2000 teritorija skirta palaikyti ir išsaugoti pelkinių augaviečių natūralią būklę. Šienavimas yra pagrindinė priemonė šiai būklei palaikyti. Urėdijos, kaip valstybinių miškų valdytojos, vienas iš veiklos tikslų yra savo veiklos teritoijoje išsaugoti gamtinę įvairovę visuomenės naudai.
Rekreacinis objektas Kalabariškių kaime yra itin lankomas vietinių gyventojų (netoli yra Kalvelių miestelis). Rekreacinio objekto aplinkos sutvarkymas (krūmų pjovimas, pavojingų medžių išėmimas, ažūriško medyno formavimas) aktualus lankytojams, nes pagerėja medyno rekreacinės savybės, miškas tampa saugesnis lankytojams. Jaunuolyno ugdymo darbų tikslas užauginti vertingesnius medynus ateitiems kartoms. Pagrindiniai kirtimai medynuose dažnai vykdomi medynams esant 60 ir daugiau metų. Teisingai atlikdami jaunuolynų ugdymus paruošiame medyną produktyviam augimui, kurio rezutatais naudosis ateities kartos. Urėdija yra valstybinė pelno siekianti organizacija, tačiau pagrindiniai veiklos tikslai valstybiniuose miškuose yra ne tik pelnas, valstybiniuose miškuose svarbu išlaikyti socialinę, gamtosuginę miškų vertę, steigiant įvairias saugomas ir rekreacines teritorijas, jų priežiūra reikalauja daug lėšų, kurių Urėdijai papildomai iš biudžeto nėra skriama, arba skiriama mažai. Europos sąjungos tikslinės investicijos padėtų vykdyti urėdijai iškeltus uždavinius.
Projektas tiesiogiai orientuotas į III skyriaus 6.1 ir 7.1 tikslus ir tikslines sritis.
Projekto apimtyje yra parengta visa projektinė dokumentacija, patvirtinti miškotvarkos, gamtotvarkos planai.

Projekto rezultatai: Bus išudgyta 237,9 ha jaunuolyno ugdymo, sutvarkyta 1 ha rekreacinio miško aplink poilsiavietes, nušienauta 1,3 ha miškuose esančios saugomų augalų rūšių buveinės.

Projekto finansavimas: Paramos suma - 47132,00 Eur.  Iš jų:  Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos - 40062,20 Eur, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos -  7069,80 Eur, Paramos gavėjo įnašas - 94,00 Eur.

Projekto pabaigos data: 2016 m. rugpjūčio 1 d.


VĮ Vilniaus miškų urėdija 2017