Veiklos sritys
Vilmu

Mūsų darbai ateinančioms kartoms
        
Svetainės struktūra   English   Lietuviškai

Versija
neįgaliesiems
VĮ Vilniaus miškų urėdija
Vilniaus g. 22
Mickūnų mstl.
LT-13116 Vilniaus r. sav.


Telefonas +370 5 233 6159
Faksas +370 5 216 0930
El.paštas info@vilmu.lt

Juridinių asmenų registras
Kodas 191805594
PVM kodas LT918055917
A/s LT457044060000232864
AB SEB bankas
Naujienų prenumerata

    Veikla


1. Vidinės miškotvarkos projektas
2. Valstybinis miškų valdymas
3. Miško darbų planavimas
4. Miško apsauga
5. Miškų sertifikavimas
6. Miško įveisimas ir atkūrimas
7. Rekreacija
8. Saugomos teritorijos
9. Renginiai jaunimui (JMBS)
10. Miškų monitoringas
11. Prekyba mediena

2012-04-01

Miškų urėdija veikia pagal Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka vykdo privalomuosius miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbus, parduoda pagamintą apvaliąją medieną bei nenukirstą mišką, vykdo kitą veiklą, numatytą miškų urėdijos įstatuose.
 
Vilniaus miškų urėdijos veiklos strategija – didinti miškų urėdijai priskirtų valstybinių miškų ekologinę, aplinkosauginę, ekonominę, rekreacinę bei kitas visuomenei svarbias vertes, tvarkant juos tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principais, racionaliai naudojant miškų išteklius, juos atkuriant ir gausinant.
 
Pagrindiniai veiklos tikslai yra:
° išsaugoti arba atkurti miško ekosistemas ar atskirus jų komponentus, biologinę įvairovę;
° formuoti ir išsaugoti rekreacinę miško aplinką, formuoti produktyvius medynus, galinčius atlikti dirvožemio, oro, vandens, žmogaus gyvenamosios aplinkos apsaugos funkcijas;
° tvarkyti ir saugoti Vilniaus miškų urėdijai suteiktus valdyti valstybinius miškus pagal vienodus tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus;
° užtikrinti racionalų miškų išteklių naudojimą mažinant plynų kirtimų apimtis, didinant miškų produktyvumą ir nepertraukiamai teikiant medieną;
° tiekti viešąsias paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus.

 
VĮ Vilniaus miškų urėdija 2018